Bedrijfsgebouwen van de toekomst: 5x belangrijke duurzaamheidstrends

 

Hoe het bedrijfsgebouw van de toekomst eruitziet? Groen, duurzaam én gezond! De verduurzamingsopgave is ambitieus. In 2030 moeten we minimaal 45% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Voor 2050 moet deze uitstoot met 95% gedaald zijn. Genoeg grote uitdagingen dus. Ook voor bedrijfs- en kantooreigenaren. Zij moeten op zoek naar hét bedrijfsgebouw van de toekomst. Benieuwd naar de trends voor bedrijfsgebouwen? Je leest het in deze editie van Blauwdruk!

 

Trend 1: een integrale benadering van duurzaamheid

Overal om ons heen leeft er een steeds breder draagvlak voor duurzamere keuzes. En dit blijft niet beperkt tot de energieprestatie. Steeds vaker wordt duurzaamheid een integraal thema. Zo leiden duurzaamheidsmaatregelen vaak tot het vroegtijdig uitvoeren – of juist het uitstellen – van onderhoud. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen. Om na één of twee jaar na het plaatsen van de zonnepanelen de dakbedekking te vervangen, is niet handig. Een integrale aanpak ik dan ook noodzakelijk.

 

Trend 2: energieneutrale huisvesting

Met de nieuwe bouwregelgeving zijn ontwikkelaars verplicht bijna energieneutrale gebouwen (BENG) te realiseren. Maar waarom zou je niet verder kijken en je al voorbereiden op een volledig energieneutrale toekomst? Omdat huisvesting een zeer lange levenscyclus heeft is het zaak direct te schakelen om te voldoen aan de klimaatdoelen van 2050. Onder andere door te sturen op een gasloos gebouw. Gasgestookte installaties worden ingeruild voor warmtepompen. Maar ook door zelf groene energie op te wekken. Met zonnepanelen op het dak of zelfs windmolens rondom het bedrijventerrein.

 

Trend 3: circulair bouwen

Het begrip circulaire economie doet ook zijn intrede in de bouwsector. Met circulair bouwen worden materialen en systemen op allerlei verschillende manieren hergebruikt. Dit zien we terug in de vergunningverlening en subsidiemogelijkheden. Met de MPG-score telt de milieubelasting steeds zwaarder. Dit zorgt voor meer aandacht voor biobased bouwen: een verschuiving naar het realiseren van flexibele, demontabele en aanpasbare gebouwen waarin producten worden toegepast. De hoge afvalvolumes – in de relatief lange levenscyclus – blijven zo in circulaire ketens.

 

Trend 4: veel groen!

Gebouwen krijgen een groene uitstraling. Zowel in het interieur, als in het exterieur. In tuinen, aan gevels en op daken: overal zien we het groen terug. Dit heeft een positief effect op de leef- en werkomgeving! Het verbetert namelijk niet alleen het uitzicht, maar ook de luchtkwaliteit. Daarnaast zorgt al dat groen voor een reductie van hittestress, een verbetering van de waterbufferingsmogelijkheden en een verrijking van de biodiversiteit rondom de huisvesting.

 

Trend 5: geluk

Tot slot is er in het bedrijfspand van de toekomst meer aandacht voor geluk. Mensen die zich gelukkig voelen zijn immers veel productiever. Denk hierbij aan het realiseren van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Een goed binnenklimaat zorgt voor een toename in het welbevinden, reduceert het ziekteverzuim en bevordert de mate van concentratie en productiviteit. Maar ook veel groen – zoals benoemd in trend 4 – zorgt voor gelukkige mensen. Huisvesting waar mensen met plezier gebruik van maken wordt langer gebruikt. Dat is op zichzelf al een duurzame verbetering!

 

Advies?

Wil je weten hoe jij je kan voorbereiden op het bedrijfsgebouw van de toekomst? En hoe je in kan spelen op de verduurzamingstrends? HERO Bouwmanagers helpt je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@herobouwmanagers.nl of bel naar 06 12 60 34 02.