Budgetoverschrijding in het bouwproces voorkomen? Zo doet Herman dat!

Het is helaas vaker regel dan uitzondering: overschrijding van het bouwbudget. Dit leidt tot vervelende situaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Toch zijn er veel manieren om budgetoverschrijding in het bouwproces te voorkomen. In deze blog vertelt bouwmanager Herman hoe hij ervoor zorgt dat het bouwproces binnen het afgesproken budget blijft.

 

Maak een realistische begroting

Een bouwproject begint bij het maken van een realistische begroting. Om een realistische begroting te maken is de juiste ervaring en kennis van het proces enorm belangrijk. Bouwexperts met jarenlange ervaring in bouwtrajecten zijn in staat om een realistische inschatting te maken van de verwachtte kosten en baten. Juist omdat ze van eerdere fouten geleerd hebben. De laatste jaren is er veel fluctuatie in bouwkosten, dat maakt het lastiger om het goed te pinpointen. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat verwachtingen van de opdrachtgever binnen het budget passen. Wij zijn daarom altijd duidelijk in onze communicatie of de wens past binnen het budget of niet. Hierdoor wordt de kans op budgetoverschrijding flink verkleind en komt de klant minder snel voor onaangename verrassingen te staan.

 

Incalculeren van onvoorziene omstandigheden

Ondanks dat er vooraf een realistische begroting en planning wordt gemaakt, is het toch mogelijk dat er onvoorziene omstandigheden optreden. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallers op de bouwlocatie, zoals vervuilde grond, onverwachte weersomstandigheden of verborgen gebreken die niet gelijk zichtbaar zijn. Als bouwmanager is het van belang om vooraf voldoende budget te reserveren om eventuele risico’s op te vangen. Het vooraf maken van een risicoanalyse helpt om dit zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Daarop stemmen we een post onvoorziene zaken af.

 

Werk met een flexibele planning

 Zoals eerder benoemd, kan het voorkomen dat er onvoorziene omstandigheden optreden. Niet alleen in het budget, maar ook in de planning moet hier rekening mee worden gehouden. Meer tijd betekent namelijk meer project-uren en een grotere kans op overschrijding van het bouwbudget. Het maken van een flexibele planning helpt hierbij. Deel hiervoor je planning globaal en overzichtelijk in en voorkom een té strakke planning. Werk daarin van grof naar fijn. Hierdoor creëer je meer ruimte om in te spelen op veranderende situaties en omstandigheden.

 

Aannames zijn dodelijk

Wij proberen gebudgetteerde bedragen zoveel mogelijk te stoelen op recente offertes en vergelijkbare projecten/trajecten. Daarbij is het verstandig bij twijfel gebruik te maken van een deskundig bouwcalculator in het betreffende werkgebied. Een renovatie, restauratie of nieuwbouw vereist allen een andere aanpak en regie.

 

Aanbesteding en prijs- en contractvorming

Het is zaak om duidelijk te zijn in de manier van aanbesteden en wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Daaropvolgend een goede en duidelijke overeenkomst op te stellen en de afspraken uitvoerig op te nemen. Bijvoorbeeld hoe men omgaat met wijzigingen nadat de overeenkomst is gesloten of hoe wordt omgegaan met meer- en minderwerk. Een goed beeld van eenieders verwachtingen scheelt een hoop frustratie over financiële zaken.

 

Behoefte aan gedegen advies voor jouw bouwproject?

Ben je benieuwd hoe HERO helpt om budgetoverschrijding tijdens het bouwproces te voorkomen? Neem contact op met Herman! Hij adviseert je graag over hoe hij als bouwmanager de beste ondersteuning biedt voor jouw organisatie.