Voorkom schade met klimaat adaptief bouwen

 

Het Nederlandse klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden zoals harde stormen, heftige regenval of langere periodes van droogte. Dit zorgt voor een flinke toename in wateroverlast én stormschades van gebouwen. Benieuwd hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden? In deze blauwdruk vertellen we alles over klimaat adaptief bouwen.  

 

Klimaat adaptief bouwen: wat is het?

Klimaat adaptief bouwen houdt in dat er tijdens de bouw rekening wordt gehouden met het actuele of verwachte klimaat. Hierdoor kan schade door klimaatverandering in de toekomst beperkt worden. Bovendien vergoot het de toekomstwaarde van een gebouw. Met het klimaat adaptief vermogen van een gebouw bedoelen we de mate waarin een gebouw in staat is om te reageren op een veranderend gebruik. Door klimaat adaptief te bouwen is er minder kans op wateroverlast, hittestress, nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. 

 

Maatregelen voor klimaat adaptief bouwen

Sta je als stedenbouwkundige, beleidsmaker of ingenieur voor de opgave om gebouwen klimaat adaptief te maken? De maatregelen die je treft verschillen per project en locatie. Zo zijn er andere maatregelen nodig bij gebieden die kampen met droogte, dan bij rivieroverstromingen. Inventariseer daarom eerst goed welke maatregelen er nodig zijn door je in te lezen in wet- en regelgeving en het ondervragen van stakeholders. Voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden zijn groene gevel(tuintjes), het verwijderen van verharding, waterberging onder een gebouw of een lichte gevel-, dak en straatkleur

 

Vergeet de omgeving niet! 

Het is belangrijk dat de klimaat adaptieve maatregelen structureel vanaf de ontwerpfase van bouwprojecten mee worden genomen. Vergeet in de ontwerpfase niet dat – naast klimaat adaptief bouwen – nog veel meer overwegingen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan betaalbaarheid, beschikbaarheid van benodigde producten, beheersbaarheid en draagvlak bij burgers en instanties. Deze overwegingen zijn van belang voor de acceptatie van de maatregelen.  

 

HERO helpt

Wil je weten welke maatregelen voor het klimaat adaptief bouwen bij jouw bouwproject passen? HERO helpt je graag met je bouwvraagstuk en begeleidt je met de uitvoering. Meer weten? Neem contact met ons op.