Welke ontwerpfases kent een bouwtraject? Roland legt het uit!

De ontwerpfase: als je het ons vraagt bij uitstek de leukste fase van een (ver)bouwtraject. Tijdens de ontwerpfase krijg je voor het eerst een beeld bij hoe het bouwproject eruit komt te zien. Daarnaast spelen ook energetische eisen samen met wet- en regelgeving in deze fase een belangrijke rol. Benieuwd welke ontwerpfases je tijdens een groot (ver)bouwtraject doorloopt? En wanneer je het beste kunt starten met ontwerpen? Onze bouwmanager Rolandexpert op het gebied van bouwkundig ontwerp, legt het je graag uit!  

 

Wanneer beginnen met ontwerpfase?  

Een veelgemaakte beginnersfout is om té vroeg in een project te starten met ontwerpen. Een bouwkundig ontwerp ontwikkelen kost tijd, veel tijd. Daarom is het belangrijk daeen hoop zaken duidelijk zijn voor je startDenk bijvoorbeeld aan de haalbaarheid: als het – bijvoorbeeld door regelgeving – niet haalbaar is om te starten, heeft ontwerpen weinig zin. Ook is het van belang omsamen met de opdrachtgevereen programma van eisen (PVE) op te stellen. Dit is een plan waarin de ambities, eisen, wensen en verwachtingen van het bouwwerk worden opgenomenAmbities op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid of circulariteit worden hier vastgelegdOm zeker te weten dat alle neuzen dezelfde kant op staan op het gebied van sfeer en stijl is het zinvol om een moodboard te creëren. Iedereen akkoordDan is het tijd om aan de slag te gaan met het ontwerp!

Voorlopig ontwerp (VO) 

Een ontwerptraject start met een schetsontwerp. In het schetsontwerp ontwikkel je een eerste, globale structuur van het bouwwerk. Het bouwkundig ontwerp krijgt al schetsend een eerste gestalte. Ook wel een ‘architectonische verschijningsvorm’ genoemd. Het schetsontwerp wordt omgezet in een voorlopig ontwerp. Naast dat het voorlopig ontwerp een goed beeld geeft van hoe het gebouw er esthetisch uit komt te zien, ontwerp je in deze fase ook de functionele- en ruimtelijke indeling van het gebouw. Daarnaast worden de gebruiksvoorzieningen, bestemmingen en draagconstructie in deze fase gedefinieerd. Uiteraard allemaal op basis van het programma van eisen, dat door de opdrachtgever is opgesteld. Het voorlopig ontwerp bespreek je met alle betrokken partijen. Iedereen enthousiast en akkoord? Dan ga je aan de slag met het definitief ontwerp! 

Definitief Ontwerp (DO)

Waar het voorlopig ontwerp nog redelijk algemeen is, ga je tijdens het definitieve ontwerp bezig met de detaillering. Een sterk definitief ontwerp geeft een uitstekende en nauwkeurige voorstelling van het bouwwerkde verschijningsvorm én de indeling. Deze worden aangescherpt op basis van het voorlopig ontwerp en in deze fase definitief vastgelegd. Ook worden er keuzes gemaakt over de afwerking, de materialen en de installaties die geplaatst wordenAfsluitend wordt vastgesteld welke energetische maatregelen getroffen worden op het gebied van duurzaamheid en/of circulariteitVergeet in deze fase ook niet om het gehele ontwerp te toetsen aan het bouwbesluit., zodat je goed voorbereid bent voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zo blijf je strak binnen de planning!  

Technisch Ontwerp (TO)

Is het definitieontwerp door alle betrokkenen akkoord bevonden? Dan is het zaak om deze om te zetten in een technisch ontwerp. Oftewel: te converteren naar technische tekeningen. Het tekenwerk in deze fase bestaat uit twee delen. Je start met de bestektekeningen. Deze tekeningen bepalen – samen met een technische omschrijving – de definitieve prijsvorming. Bovendien kan een aannemer deze gebruiken voor de realisatie van het bouwwerk. De bestektekeningen worden vervolgens omgezet in werktekeningen. Deze zijn compleet uitgedetailleerd en voorzien van precieze maatvoering. Belangrijk dus om alle facetten zo specifiek en uitgebreid mogelijk uit te werken 

 

HERO helpt!  

Loop je vast tijdens het ontwerpproces van jouw bouwtraject? En ben je op zoek naar een expert die op zoek gaat naar een optimale balans tussen functies, kwaliteit, uitstraling, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid? Bouwmanager Roland helpt je graag! Meer weten? Neem contact met hem op voor een kop koffie!