Twan Vogel Beheer BV

Een nieuwe bedrijfshal voor Twan Vogel Beheer BV

Vraag

Twan Vogel BV heeft ons gevraagd om mee te denken over de opslagcapaciteit van zijn Galvanisch bedrijf Latour. Latour houdt zich onder andere bezig met de oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. Het belangrijkste doel was om een functionele bedrijfsruimte te realiseren, waarbij voldaan wordt aan de gestelde eisen.


Aanpak

Door de aanleg van de “oversteek” – de nieuwe brug over de waal bij Nijmegen – wisten we dat een deel van het bedrijventerrein in Nijmegen gesloopt werd en er nieuwe bouwgrond beschikbaar kwam. Latour zit al decennia op deze locatie. Het nieuwe Mercuriuspark was dus een mooie aanleiding om veranderingen door te voeren. Wij hebben Twan Vogel BV ondersteunt in het volledige traject: vanaf de aankoop van de grond en het ontwerp tot de oplevering en nazorg.

 

Uitdaging

De belangrijkste uitdaging tijdens dit project was om – binnen het gestelde budget – het ontwerp passend te maken in het beeldkwaliteitsplan van het Mercuriuspark. Zo werden er bijzonder hoge eisen gesteld aan het bedrijventerrein tijdens dit project.  

Resultaat

– Bouwtijd: ongeveer 6 maanden
– Oppervlakte: ca. 1.200 BVO
– Bouwjaar: 2017